Karaoke Arirang List for Android

Karaoke Arirang List for Android
Tìm bài hát Karaoke
Miễn phí
3(19)
3.252 người dùng

Tìm và lưu nhớ những bài hát bạn yêu thích của máy Karaoke Arirang thật nhanh và dễ dàng.

Tải xuống
 • Phiên bản: 1.9
 • Phát hành: Kiet Trinh
 • Dung lượng: 104 KB
 • Cập nhật: 28/11/2012
 • Lượt tải: 3.252
 • Yêu cầu: Android 1.6 trở lên

Mô tả

Tìm và lưu nhớ những bài hát bạn yêu thích của máy Karaoke Arirang thật nhanh và dễ dàng.

Chương trình này dùng để tìm mã số bài hát trong máy karaoke Arirang rất thịnh hành ở châu Á. Lưu ý: Đây không phải là chương trình để hát karaoke.

Hướng dẫn cập nhật danh sách bài hát mới:

 1. Bấm nút Menu trên điện thoại.
 2. Chọn Cập nhật (hoặc Update), chương trình sẽ tìm danh sách bài hát mới nhất trên Internet, nếu tìm thấy sẽ thông báo hỏi bạn có muốn cập nhật không.
 3. Chọn Cập nhật, đợi ít giây để chương trình tải danh sách mới xuống.
 4. Sau khi tải xong, thoát và khởi động chương trình lại.

Tính năng:

 • Bài hát tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hoa... (và đang mở rộng).
 • Cập nhật trực tuyến danh sách bài hát mới nhất.
 • Danh sách các bài hát yêu thích.
 • Đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt.
Karaoke Arirang List for Android Karaoke Arirang List for Android

Tìm thêm: Download Karaoke Arirang List, Tải Karaoke Arirang List, Karaoke Arirang List, Tìm bài hát Karaoke, Tìm bài hát yêu thích, Ứng dụng tìm bài hát,

Xếp hạng của bạn