Ngọc Hạp Thông Thư for Android

Ngọc Hạp Thông Thư for Android
Lịch Vạn niên
Miễn phí
2(17)
2.924 người dùng

Cuốn lịch Vạn niên thông dụng ở nước ta dưới triều Nguyễn là cuốn “Ngọc hạp thông thư”.

Tải xuống
  • Phiên bản: 1.0
  • Phát hành: Maxi Mum
  • Dung lượng: 682 KB
  • Cập nhật: 29/10/2012
  • Lượt tải: 2.924
  • Yêu cầu: Android 2.2 trở lên

Mô tả

Cuốn lịch Vạn niên thông dụng ở nước ta dưới triều Nguyễn là cuốn “Ngọc hạp thông thư”.

Ngọc Hạp Thông Thư for Android

Sở dĩ gọi là thông dụng, vì rải rác qua các tủ sách của các nhà Nho còn sót lại, người ta tìm được các bản viết tay, quyển thì rách đầu, quyển thì mất đuôi, quyển thì bị xé giữa, mặc dầu viết tay, mặc dầu sưu tầm ở các địa phương cách xa nhau (Bắc Thái, hải Hưng, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên...) nhưng nội dung vẫn thống nhất.

Ngọc Hạp Thông Thư for Android

Có thể nói, Ngọc hạp thông thư là cuốn sách gối đầu giường của các cụ nhà Nho nước ta thời trước: Động đến việc gì lớn hay nhỏ trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chài lưới, săn bắn, trong lễ nghi tế tự, giao dịch, trong mọi mặt sinh hoạt gia đình, họ hàng, làng xóm, các cụ đều mở lịch ra chọn ngày lành, tránh ngày dữ.

Ngọc Hạp Thông Thư for Android

Tìm thêm: Download Ngọc Hạp Thông Thư 1.0, Tải Ngọc Hạp Thông Thư 1.0, Lịch vạn niên, Tra lịch trên Android,

Xếp hạng của bạn