30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 - 2011

30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 - 2011
Đề kiểm tra môn Toán
Miễn phí
3(53)
17.405 người dùng

30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 - 2011 - Phòng Giáo dục Gia Viên, Trường tiểu học Gia sinh

Tải xuống

Mô tả

 PHÒNG GD GIA VIỄN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA SINH
 Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi
NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn thi: Toán lớp 2

Đề 1. Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1: (2 điểm)

- Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số
................................................................................................................................................................................

- Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2
................................................................................................................................................................................

Đề 2. Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1: (4đ)

a) Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4:
.....................................................................................................................

b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết:
.....................................................................................................................

c) Viết tiếp 3 số vào dãy:
19, 16, 13, ......., ........., .........

Bài 2: (4đ)

Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: ...............

Điền số thích hợp vào ô trống:

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Download đề thi học học sinh giỏi môn Toán lớp 2, Tải đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2, 30 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2, Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán, Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi Toán lớp 2,

Xếp hạng của bạn