Bài tập thống kê trong doanh nghiệp - Ebook

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp - Ebook
Miễn phí
3(52)
49.432 người dùng

Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp, Chương 2. Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Chương 3. Thống kê lao động trong doanh nghiệp...

Tải xuống
  • Phát hành: Phạm Đình Văn
  • Dung lượng: 997 KB
  • Cập nhật: 21/05/2008
  • Lượt tải: 49.432
  • Yêu cầu: Trình đọc .PDF , .Zip

Mô tả

Lời nói đầu
Phần I Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản
Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp
Chương 2. Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Chương 3. Thống kê lao động trong doanh nghiệp
Chương 4. Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp
Chương 5. Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Chương 6. Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương 7. Thống kê hiệu quả SXKD của doanh nghiệp
Phần II Một số bài tập tổng hợp
Phần III Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản

Theo Edu.vn

 

Tìm thêm: Bài tập thống kê trong doanh nghiệp, Download bài tập thống kê, Học thống kê, Thống kê trong doanh nghiệp, Ebook môn thống kê,

Xếp hạng của bạn