Bản tự kiểm điểm cá nhân

Bản tự kiểm điểm cá nhân
Miễn phí
3(7)
5.667 người dùng

Bản tự kiểm điểm cá nhân

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 41 KB
  • Cập nhật: 24/06/2013
  • Lượt tải: 5.667

Mô tả

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………… ……………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính
Khiển trách bằng văn bản;
Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
Sa thải.

Ngày       tháng      năm

Người viết kiểm điểm

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Bản tự kiểm điểm cá nhân, Mẫu Bản tự kiểm điểm cá nhân, Bản tự kiểm điểm, Mẫu Bản tự kiểm điểm, Tải Bản tự kiểm điểm cá nhân, Tải Bản tự kiểm điểm, Tải Mẫu Bản tự kiểm điểm cá nhân,

Xếp hạng của bạn