Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật
Miễn phí
1(1)
783 người dùng

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 61 KB
  • Cập nhật: 24/06/2013
  • Lượt tải: 783

Mô tả

BIÊN BẢN HỌP
XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT

Tên Bộ phận: ………………………………………………………………………………………..

Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Thời gian họp:………….giờ…………...ngày………………tháng…………….năm……………….

Chủ trì cuộc họp:…… ……………………………………………………………………………

Thành phần tham dự:……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Anh/Chị:……………………………………………….

Nội dung cuộc họp bao gồm:

1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm ttă1t nnội dung sự việc xảy ra.

2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.

3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với người sai phạm.:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

                                                                                       ..........Ngày.......tháng.........năm....

Chủ trì cuộc họp                                                                        Thư ký ghi biên bản

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật, mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật, họp xem xét xử lý kỷ luật, Tải Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật, Biên bản họp, Tải mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật,

Xếp hạng của bạn