Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 - Có đáp án

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 - Có đáp án
Miễn phí
3(70)
9.179 người dùng

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2

Tải xuống
  • Phát hành: PNE
  • Dung lượng: 36,5 KB
  • Cập nhật: 04/01/2013
  • Lượt tải: 9.179

Mô tả

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 2

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm x

a. ( x + 1) + ( x + 2) + ( x + 3) = 24

b. x + x + 8 = 24

Bài 3

a. Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.

b. Tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5.

Bài 4: Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ nhà Hoa. Biết tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5: Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả” Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Download đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, Tải đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2, Toán bồi dưỡng học sinh giỏi, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Toán lớp 2, Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi,

Xếp hạng của bạn