Đề kiểm tra chất lượng kì I môn Toán lớp 1 năm học 2012 - 2013

Đề kiểm tra chất lượng kì I môn Toán lớp 1 năm học 2012 - 2013
Đề kiểm tra môn Toán
Miễn phí
5(7)
2.674 người dùng

Đề kiểm tra chất lượng định kỳ cuối kì I môn Toán lớp 1 năm học 2012 - 2013

Tải xuống

Mô tả

Họ và Tên: .....................................
Lớp : 1.......
Trường Tiểu học Quảng Liên
Đề kiểm tra chất lượng định kì cuối kì I
Môn Toán Lớp 1
Thời gian : 40 phút( không kể giao đề)
Năm học 2012-2013


1 . Viết các số : 2, 8 , 5 , 10, 6

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................ ............................ ..................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ............................ ............................ ..................

Họ tên giáo viên coi: ............................ ............................
Họ tên giáo viên chấm ............................ ............................

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Download đề kiểm tra chất lượng Toán lớp 1, Tải đề kiểm tra chất lượng Toán lớp 1, Đề kiểm tra chất lượng Toán lớp 1, Toán lớp 1, Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì,

Xếp hạng của bạn