Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012
Miễn phí
3(6)
4.384 người dùng

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ GD-ĐT
  • Dung lượng: 784 KB
  • Cập nhật: 27/01/2013
  • Lượt tải: 4.384

Mô tả

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 2
Thời gian: 40 phút

Đề 1:

1. Viết số:

a. Bốn mươi tám ki-lô-gam:................

b. Năm mươi hai lít:...............

c. Số bé nhất có hai chữ số:.................

d. Số lớn nhất có một chữ số:................

2. Điền dấu >, < , = vào ô trống:

8 + 5.......9 + 6                           10 + 4.........7 + 6

3. Đặt tính rồi tính:

         47 + 36              59 + 7                 68 - 28              87 – 66
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................

4. Những hình nào sau đây là hình tứ giác ?

Hình a và hình c                  Hình a và hình d                 Hình a và hình b

5. Số ?

a.

b. 

6. Một cửa hàng buổi sáng bán 48 kg đường. Buổi chiều của hàng bán ít hơn buổi sáng 7 kg đường. Hỏi buổi chiều của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đề 2:

Câu 1:

a. Tính nhẩm:
5 + 6 + 8 =                               50 + 30 =
14 + 6 + 11 =                           7 + 4 + 2 =

b. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
68 + 6                  78 + 9                  25 + 46                 37 + 24
.............                ............                  .............                   ............
.............                ............                  .............                   ............
............                 ............                  .............                   ............ 

Câu 2: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu sau:
a. 50 cm = ........... dm
A. 5              B. 10              C. 15

b. 7dm + 8dm = ............dm
A. 78             B. 15             C. 2

c. Số bé nhất có 2 chữ số là:
A. 10              B. 11             C. 12

d. Số liền trước của 89 là:
A. 88             B. 90              C. 100

Câu 3: Điền dấu >, < , =
47 + 18 ........ 65 + 8                        35 + 7 ........16 + 25

Câu 4: Thùng thứ nhất có 16l dầu. Thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Câu 5: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong hình sau để được: 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Download đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2, Tải đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2, Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2, Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán, Đề kiểm tra Toán lớp 2, Toán lớp 2, Đề kiểm tra Toán lớp 2, Đề kiểm tra học kỳ,

Xếp hạng của bạn