Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 2

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 2
Đề kiểm tra môn Toán
Miễn phí
3(26)
350 người dùng

Đề kiểm tra học kì I môn Toán dành cho học sinh lớp 8 - Đề 2

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ GD-ĐT
  • Dung lượng: 186 KB
  • Cập nhật: 20/11/2012
  • Lượt tải: 350

Mô tả

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ I, LỚP 8

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở mỗi ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 6a, 6b, 13a và 13b

Câu 1. Kết quả của phép tính (2x2 - 32) : (x - 4) là
A. 2(x – 4)            B. 2 (x + 4)              C. x + 4             D. x – 4

Câu 2. Với x = 105 thì giá trị của biểu thức x2 - 10x + 25 bằng
A. 1000            B. 10000             C. 1025            D. 10025

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Download đề kiểm tra học kì môn Toán, Tải đề kiểm tra học kì môn Toán, Đề kiểm tra học kì môn Toán, Đề kiểm tra học kì lớp 8, Toán lớp 8,

Xếp hạng của bạn