Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Đề 2

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Đề 2
Đề kiểm tra môn Toán
Miễn phí
3(2)
409 người dùng

Đề kiểm tra học kì II môn Toán dành cho học sinh lớp 8 - Đề 2

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ GD-ĐT
  • Dung lượng: 185 KB
  • Cập nhật: 20/11/2012
  • Lượt tải: 409

Mô tả

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở mỗi ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 14a và 14b

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. 2/x - 3 = 0         B. -0,5x + 2 = 0            C. x + y = 0             D. 0.x + 1 = 0

Câu 2. Giá trị x = - 4 là nghiệm của phương trình
A. − 2,5x =10                  B. − 2,5x = −10
C. 3x – 8 = 0                   D. 3x – 1 = x + 7

Câu 7. Nếu x ≤ y và a < 0 thì:
A. ax ≤ ay                B. ax = ay
C. ax > ay               D. ax ≥ ay

Câu 8. Phép biến đổi nào sau đây là đúng ?
A. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x > - 0,3                B. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x < -3
C. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x > 3                     D. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x > - 3

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Download đề kiểm tra học kì môn Toán, Tải đề kiểm tra học kì môn Toán, Đề kiểm tra học kì môn Toán, Đề kiểm tra học kì lớp 8, Toán lớp 8,

Xếp hạng của bạn