Đề kiểm tra học kì II môn Toán khối 10 năm 2011 - Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Đề kiểm tra học kì II môn Toán khối 10 năm 2011 - Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam
Miễn phí
4(7)
4.015 người dùng

Đề kiểm tra học kì II môn Toán khối 10 năm 2011 - Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Tải xuống
  • Phát hành: Hà Nội Amsterdam
  • Dung lượng: 107 KB
  • Cập nhật: 23/02/2013
  • Lượt tải: 4.015

Mô tả

Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Đề kiểm tra học kì II môn Toán khối 10 năm 2011

Bài 1 (2 điểm):

Cho f(x) = (m + 1)x2 - 2(m - 1)x + 3m - 3, với m là tham số. Tìm m để:
a. f(x) < 0, với mọi x thuộc R
b. Phương trình: f(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt cùng dương

Bài 2 (1,5 điểm):

Giải bất phương trình: 

Bài 3 (2 điểm):

a. Rút gọn biểu thức: P = cosx.cos2x.cos4x.cos8x/sin16x

b. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc x:

Bài 4 (2,5 - 3 điểm):

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C): x2 + y2 + 2x - 4y -4 = 0
a. Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C) đi qua điểm A(2; 3). Tính góc giữa hai đường tiếp tuyến
b. Gọi M, N là các tiếp điểm của hai tiếp tuyến kẻ từ A đến (C). Viết phương trình đường thẳng MN và tính khoảng cách từ A đến MN

Bài 5 (2 điểm - 1,5 điểm):

a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(2; 1), đường cao qua đỉnh B có phương trình: x - 3y - 7 = 0 và đường trung tuyến đỉnh C có phương trình: x + y + 1 = 0. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC và tính diện tích tam giác ABC.
b. Tam giác có đặc điểm gì nếu thỏa mãn: 

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Download đề kiểm tra học kỳ môn Toán, Tải đề kiểm tra học kỳ môn Toán, Đề kiểm tra học kỳ môn Toán lớp 10, Toán khối 10, Toán lớp 10, Hà Nội Amsterdam, Chuyên toán Amsterdam,

Xếp hạng của bạn