Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia tỉnh Quảng Trị năm 2012 - 2013 môn Toán

Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia tỉnh Quảng Trị năm 2012 - 2013 môn Toán
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Miễn phí
3(1)
412 người dùng

Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia tỉnh Quảng Trị năm 2012 - 2013 môn Toán

Tải xuống

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA
Khóa ngày: 18 tháng 9 năm 2012

MÔN THI: TOÁN (VÒNG 1)
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 ( 4,0 điểm )

Giải phương trình 

Câu 2 (4,0 điểm)

Dãy số thực (un) được cho bởi , với n3 > 1

Chứng minh rằng tất cả các số hạng của dãy số đã cho đều là số nguyên dương.

Câu 3 ( 4,0 điểm)

Tìm tất cả các hàm số f: ¡ ® ¡ thỏa mãn điều kiện: với mọi x, y, z thuộc ¡ .

Câu 4 (4,0 điểm)

Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số đôi một phân biệt lấy từ tập {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} sao cho tích hai chữ số kề nhau của số đó là một số chẵn?

Câu 5 (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Một đường thẳng đi qua H cắt AB, AC lần lượt tại M, N.

Chứng minh rằng HM = HN khi và chỉ khi PM = PN, với P là trung điểm của cạnh BC.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia tỉnh Quảng Trị năm 2012 - 2013 môn Toán, Download đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia môn Toán, Tải đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia môn Toán, Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia, Quảng Trị, Toán, Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia tỉnh Quảng Trị, Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia tỉnh Quảng Trị môn Toán, Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia môn Toán, Đề thi HSG Quốc Gia,

Xếp hạng của bạn