Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện Đức Thọ năm 2013-2014

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện Đức Thọ năm 2013-2014
Môn: Toán - Có đáp án
Miễn phí
3(1)
923 người dùng

Đề thi, đáp án kỳ thi kiểm tra năng lực hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2013-2014 môn Toán. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 10/12/2013

Tải xuống

Mô tả

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐỨC THỌ
ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013-2014

MÔN: TOÁN

Thời gian: 120 phút

Bài 1:

a) Tìm các chữ số x, y sao cho Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện Đức Thọ năm 2013-2014

b) Đa thức bậc bốn f(x) thỏa mãn f(1) = 2035; f(2) = 2221; f(0) = 2013 và f(x) = f(-x). Tính f(3)

c) Độ dài 3 cạnh của một tam giác tỷ lệ với 2, 3, 4. Hỏi ba chiều cao tương ứng với 3 cạnh đó tỷ lệ với 3 số nào?

Bài 2:

a) Giải hệ phương trình:
Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện Đức Thọ năm 2013-2014

b) Giải phương trình: 9x4 - 15x3 - 3x2 + 3x + 2 = 0

Bài 3: Cho biểu thức:
Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện Đức Thọ năm 2013-2014

a) Rút gọn biểu thức

b) So sánh giá trị của C với 2/3

Bài 4: Cho ΔABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O) và một điểm M bất kì trên cung nhỏ AC. Tia Bx vuông góc với AM cắt tia CM tại D

a) Chứng minh rằng góc AMD = ABC

b) Chứng minh rằng ΔBMD cân

c) Khi M di động trên cung nhỏ AC thì D chạy trên đường nào ? Có nhận xét gì về độ lớn góc BDC khi vị trí điểm M thay đổi

Bài 5: Cho các số thực a, b thỏa mãn 0 < b ≤ a ≤ 4 và a + b ≤ 7. Chứng minh rằng a2 + b2 ≤ 25.

Download tài liệu để xem chi tiết.

Tìm thêm: đề thi giáo viên dạy giỏi, Tải đề thi kiểm tra năng lực, Đề thi kiểm tra giáo viên, đề thi môn toán, toán, đề thi giáo viên dạy giỏi năm 2013-2014,

Xếp hạng của bạn