Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử - Vòng 2 (Có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử - Vòng 2 (Có đáp án)
Sở GD&ĐT Quảng Bình
Miễn phí
3(1)
79 người dùng

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử - Vòng 2 (Có đáp án)

Tải xuống

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG BÌNH
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
(Khóa ngày 11 tháng 10 năm 2012)

MÔN THI: LỊCH SỬ - Vòng 2
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1 (2,0 điểm).

Vì sao trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cách mạng vô sản?

Câu 2 (1,5 điểm).

Sự kiện lịch sử nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành phong trào tự giác? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 3 (2,0 điểm).

Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 30 của thế kỉ XX:

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).

- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 - 1935).

Câu 4 (2,0 điểm).

Trên cơ sở phân tích đối tượng, mục tiêu, lực lượng và ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939, hãy làm sáng rõ tính chất dân tộc của phong trào.

Câu 5 (2,5 điểm).

Trình bày hoàn cảnh triệu tập và những quyết định quan trọng được thông qua tại Hội nghị Ianta (2 - 1945). Những quyết định đó đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới trong những năm 1945 - 1947?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm 2013 môn Lịch sử, Download đề thi học sinh giỏi lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm 2013 môn Lịch sử, Tải đề thi học sinh giỏi lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm 2013 môn Lịch sử, Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Lịch sử, Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm 2013, Đề thi học sinh giỏi tỉnh, Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử, Lịch sử lớp 12, Thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Bình,

Xếp hạng của bạn