Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2012 - 2013 môn Lịch sử lớp 12 Bảng B (Có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2012 - 2013 môn Lịch sử lớp 12 Bảng B (Có đáp án)
Sở GD&ĐT Nghệ An
Miễn phí
3(1)
159 người dùng

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2012 - 2013 môn Lịch sử lớp 12 Bảng B (Có đáp án)

Tải xuống

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NGHỆ AN


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12
NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN THI: LỊCH SỬ - LỚP 12 BẢNG B

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)


I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 1. (3,0 điểm)

Trình bày những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2. (4,0 điểm)

Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa. Kể tên 4 tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực có Việt Nam tham gia.

II. LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 3. (4,0 điểm)

Tóm lược những hoạt động yêu nước của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam trong những năm 1919 – 1925.

Câu 4. (4,5 điểm)

Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 5. (4,5 điểm)

Sự kiện Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (15 – 8 – 1945) tác động như thế nào đến tình hình Việt Nam? Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh có chủ trương, biện pháp gì để lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2012 - 2013 môn Lịch sử lớp 12 Bảng B, Download đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Lịch sử lớp 12, Tải đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Lịch sử lớp 12, Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An, Lịch sử lớp 12, Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An 2013, Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 Bảng B, Thi học sinh giỏi môn Lịch sử, Học sinh giỏi Lịch sử lớp 12, Đề thi Lịch sử bảng B, Lịch sử,

Xếp hạng của bạn