Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 1 - Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang

Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 1 - Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang
Năm học 2012 - 2013
Miễn phí
4(3)
878 người dùng

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 1 - Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang

Tải xuống

Mô tả

TRƯỜNG TIỂU HỌC
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 1
NĂM HỌC 2012 - 2013

Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tiếng nào có âm u?
A. thu
B. thư
C. thi

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Dấu của phép tính 6 < 7 là:
A. <              B. >               C. =

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Nối cột A với cột B để được từ có nghĩa

A B
Rổ kho

Câu 2: Điền dấu thích  hợp vào chỗ trống <, >, = ?

a. 8 …6               b. 4 … 4

c. 7… 8               d. 9 … 6

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Đề thi khảo sát môn Toán, Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán, Đề thi, Đề thi môn Toán lớp 1, Đề thi khảo sát môn Toán lớp 1, Đề thi khảo sát tỉnh Bắc Giang, Đề thi khảo sát trường tiểu học Xuân Hương, Đề thi khảo sát lớp 1, Đề thi khảo sát môn tiếng việt,

Xếp hạng của bạn