Đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông năm 2010 - 2011 môn Kỹ thuật làm vườn

Đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông năm 2010 - 2011 môn Kỹ thuật làm vườn
Sở GD&ĐT Đăk Nông
Miễn phí
3(1)
132 người dùng

Đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông năm 2010 - 2011 môn Kỹ thuật làm vườn

Tải xuống

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐẮK NÔNG
(Đề thi chính thức)

KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2010-2011
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ngày thi: 30/10/2010

MÔN THI: KỸ THUẬT LÀM VƯỜN
PHẦN: LÝ THUYẾT
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1: (3 điểm)

Khi nhân giống bằng hạt cần chú ý những điểm nào?

Câu 2: (4 điểm)

Trình bày quy trình kĩ thuật nuôi cấy mô ở thực vật?

Câu 3: (3 điểm)

Nêu vai trò, giá trị kinh tế của cây rau mang lại cho con người?


PHẦN: THỰC HÀNH
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Thí sinh được chọn 1 trong 4 đề sau
--------------------------------------------------------------------------------

Đề 1: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác ghép mắt cửa sổ?

Đề 2: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác chăm sóc rau sau khi trồng?

Đề 3: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác trồng cam?

Đề 4: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác kĩ thuật gieo hạt trong bầu?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn kỹ thuật làm vườn, Download đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn kỹ thuật làm vườn, Tải đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn kỹ thuật làm vườn, Đề thi nghề THPT, kỹ thuật làm vườn, Đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông, Đề thi nghề THPT môn kỹ thuật làm vườn, Đề thi nghề, Làm vườn,

Xếp hạng của bạn