Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013 - môn Toán (Đề 2)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013 - môn Toán (Đề 2)
Miễn phí
4(4)
2.553 người dùng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013 - môn Toán (Đề 2)

Tải xuống
  • Phát hành: diemthi
  • Dung lượng: 57 B
  • Cập nhật: 07/02/2013
  • Lượt tải: 2.553

Mô tả

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN NĂM 2012 - 2013

ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (3 đ): Cho hàm số y = x3 + 3mx + 2                      đồ thị (Cm).

1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = –1.

2)Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) với trục hoành và các đường thẳng x = –1, x = 1.

3) Xác định m để đồ thị (Cm) có cực trị.

Câu 2 (3đ):

1) Giải bất phương trình: log2(x + 3) > log4(x + 3)

2) Tính tích phân 

3) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: y = sin2x + 2sinx + 3

Câu 3 (1đ): Cho khối chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy AB = a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy là 60o . Tính thể tích khối chóp theo a.

II. PHẦN RIÊNG (3đ):

A. Theo chương trình chuẩn:

Câu 4a (2đ): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(2,0,0); B(0,1,0); C(0,0,3).

1) Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

2) Viết phương trình mặt cầu có tâm là gốc tọa độ, tiếp xúc với mặt phẳng (ABC).

Câu 5a (1đ): Giải phương trình trên tập số phức: x2 + x + 1 =0   

B. Theo chương trình nâng cao:

Câu 4b (2đ): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 4 điểm A(1, 0, 0); B(0, 1, 0); C(0, 0, 1); D(–2, 1, 2).

1) Chứng minh ABCD là một tứ diện. Tính thể tích của nó.

2) Tính độ dài đường cao hạ từ A của khối chóp ABCD.

Câu 5b (1đ): Viết dạng lượng giác số phức 

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Download đề thi thử tốt nghiệp THPT, Tải đề thi thử tốt nghiệp THPT, Đề thi thử tốt nghiệp THPT, Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán, Đề thi thử môn Toán, Thi thử tốt nghiệp môn Toán, Thi môn Toán, Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2013 môn Toán, Đề thi thử tốt nghiệp 2013, Thi tốt nghiệp 2013,

Xếp hạng của bạn