Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2011 - 2012 môn Lịch sử (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2011 - 2012 môn Lịch sử (Có đáp án)
Sở GD&ĐT Nghệ An
Miễn phí
2(3)
426 người dùng

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2011 - 2012 môn Lịch sử (Có đáp án)

Tải xuống

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN
(Đề thi chính thức)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
NĂM HỌC: 2011 - 2012

MÔN: LỊCH SỬ
(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------


A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)

Trình bày ngắn gọn các xu hướng phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh. Nêu xu thế phát triển chung của thế giới ngày nay. Xu thế đó đặt ra cho Việt Nam những thời cơ và thách thức gì?

B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)

Câu 1. (4,5 điểm)

Tại sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền cách mạng của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Câu 2. (4,5 điểm)

Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) được ký kết trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung, ý nghĩa của Hiệp định đó.

Câu 3. (5,0 điểm)

Nêu nội dung, ý nghĩa việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975-1976). Quốc huy nước ta trước và sau năm 1976 có gì khác nhau?

 

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2011 - 2012 môn Lịch sử, Download đề thi vào lớp 10 chuyên Phan Bội Châu, Tải đề thi vào lớp 10 chuyên Phan Bội Châu, Đề thi vào lớp 10 năm 2011 - 2012, Đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử, Đề thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2012, Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử, Thi vào lớp 10 môn Lịch sử, Thi tuyển sinh lớp 10, Lịch sử, Đề thi vào lớp 10 chuyên Sử,

Xếp hạng của bạn