Đơn đề nghị cấp chứng minh thư nhân dân

Đơn đề nghị cấp chứng minh thư nhân dân
Miễn phí
3(1)
2.586 người dùng

Đơn đề nghị cấp chứng minh thư nhân dân

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ công an
  • Dung lượng: 35 KB
  • Cập nhật: 07/06/2013
  • Lượt tải: 2.586

Mô tả

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh thư nhân dân

Sai số chứng minh so với hộ khẩu

Tại điểm 2 Mục II Thông tư 04/1999/TT-BCA/C13 ngày 29 tháng 4 năm 1999 quy định thủ tục xin cấp lại chứng minh thư nhân dân:

- Đơn trình bày rõ lý do đổi CMND hoặc cấp lại, có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai;

- Xuất trình hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể). Ở những địa phương chưa cấp hai loại sổ hộ khẩu trên, Công an nơi làm thủ tục cấp CMND căn cứ vào sổ đăng ký hộ khẩu, chứng nhận đăng ký hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn;

- Đối với những trường hợp thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đổi lại CMND phải xuất trình quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các nội dung trên đây;

- Chụp ảnh (như trường hợp cấp mới);

- Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân theo mẫu;

- Vân tay hai ngón trỏ có thể in vào tờ khai theo mẫu hoặc cơ quan Công an thu vân tay hai ngón qua máy lấy vân tay tự động để in vào tờ khai và CMND;

Như vậy khi làm Giấy chứng minh nhân dân cơ quan công an sẽ căn cứ vào sổ hộ khẩu của bạn, để cấp lại Giấy chứng minh nhân dân cho bạn.Vì vậy, nếu Giấy chứng minh nhân dân của bạn bị sai mất một số so với sổ hộ khẩu, thì bạn đến công an cấp huyện nơi bạn có hộ khẩu thường trú để làm lại, cơ quan công an sẽ căn cứ vào sổ hộ khẩu để cấp lại cho bạn và thủ tục làm lại Giấy chứng minh nhân dân được tiến hành theo quy định trên.

 

 

Mẫu CM3 ban hành theo

QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)

Ngày 10-10-2001

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

                                                                  

Kính gửi:……………………………………………………

……………………………………………………………….

        

 

 

ảnh

3x4

 

                                                                                 

Họ tên:……………………………….………………………….Nam/nữ…................................

Tên gọi khác:……………………………………………….……………………………….........

Sinh ngày …......./…….../……………; Nguyên quán:.................................................................

...…………………………..…………………………...................................................................

Nơi ĐKHK thường trú:…………………………………………..................................................

…………………………………………………....................................................................……

…………………………………...................................................................................................

Họ tên cha:……………………………………………………..………………………………...

Họ tên mẹ:…………………………………………………..…………………………………....

Sổ hộ khẩu số:……………………………tập:………………tờ:……………….……………....

Tôi xin được cấp giấy CMND, lý do: (cấp mới; CMND đã cũ, hỏng, thay đổi địa chỉ, hết giá

trị sử dụng hoặc mất)…………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.

                                                                                                            Ngày ……. tháng …… năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN

(phường/xã/ thị trấn nơi ĐKHK thường trú )

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 Download file biểu mẫu để biết thêm chi tiết

Tìm thêm: Đơn đề nghị cấp chứng minh thư nhân dân, Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh thư nhân dân, Đơn đề đề nghị cấp đổi CMTND, Đơn đề nghị cấp lại CMTND, Mẫu đơn đề đề nghị cấp đổi chứng minh thư, Mẫu Đơn đề nghị cấp lại chứng minh thư nhân dân, Nếu sai số chứng minh thư so với sổ hộ khẩu, Sai số chứng minh so với hộ khẩu,

Xếp hạng của bạn