Mẫu bảng cam kết thực tập

Mẫu bảng cam kết thực tập
Miễn phí
3(1)
441 người dùng

Mẫu bảng cam kết thực tập.

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 40 KB
  • Cập nhật: 25/01/2013
  • Lượt tải: 441

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------- 

BẢNG CAM KẾT THỰC TÂP

Kính gửi : ……………………………………………………………………….................... ...................................

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:................................................................................

CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp.....................cấp ngày.......................................................

Thường trú tại:...........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................................

Thời gian thực tập tại công ty......................................................................................................................

Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của công ty, tuân theo đúng theo chương trình thực tập đã được duyệt và bảo vệ mọi bí mật của công ty mà tôi được tiếp cận.

Nếu tôi thực hiện sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng như các quy định của công ty và quy định của pháp luật.

                                                                                               ........., ngày.......tháng ......năm.........

                                                                                                                  Người làm đơn

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Mẫu bảng cam kết thực tập, Tải Mẫu bảng cam kết thực tập, Bảng cam kết thực tập, Download Mẫu bảng cam kết thực tập, Download bảng cam kết thực tập,

Xếp hạng của bạn