Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
Miễn phí
3(1)
2.635 người dùng

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 25 KB
  • Cập nhật: 03/01/2013
  • Lượt tải: 2.635

Mô tả

Đơn vị:……………
Địa chỉ:……………
Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số:.......................

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng................năm...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ, tải Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ, download Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ, bảng chấm công làm thêm giờ, Bảng chấm công, tải bảng chấm công, mẫu chấm công,

Xếp hạng của bạn