Mẫu bảng kê mua hàng

Mẫu bảng kê mua hàng
Miễn phí
3(11)
5.776 người dùng

Mẫu bảng kê mua hàng

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 20 KB
  • Cập nhật: 02/01/2013
  • Lượt tải: 5.776

Mô tả

 Đơn vị:……………………

Bộ phận:…………………

Mã đơn vị SDNS:.................

 Mẫu số C24-HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

 

 

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày…..tháng …..năm............

Quyển số:……...

Số:……..

- Họ tên người mua:……………………… Nợ:………

- Bộ phận (Phòng, ban):……………… Có:……...

 

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu bảng kê mua hàng, tải Mẫu bảng kê mua hàng, download Mẫu bảng kê mua hàng, bảng kê mua hàng, tải biểu mẫu, Mẫu bảng kê,

Xếp hạng của bạn