Mẫu bảng kê nộp thuế

Mẫu bảng kê nộp thuế
Mẫu văn bản
Miễn phí
3(12)
13.255 người dùng

Mẫu bảng kê nộp thuế

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 407,89 KB
  • Cập nhật: 11/10/2012
  • Lượt tải: 13.255

Mô tả

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

         Mẫu số: 01/BKNT
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
    ngày 24/12/2008 của  BTC

 

 

Người nộp thuế:..............................................................  Mã số thuế: ............................ 

Địa chỉ : ........................................................... Huyện..................... Tỉnh  .........................

Phần dành cho người nộp thay :

Người nộp thay:  ................................................................Mã số thuế: ...........................  

Địa chỉ :.... ........................................... ............. Huyện....................... Tỉnh  .....................  

Đề nghị KBNN (NH) (1)............................ trích TK số .......................  hoặc chuyển tiền mặt

Để nộp vào NSNN (hoặc) TK tạm thu số ......................  tại KBNN  ............................. 

Cơ quan quản lý thu : ......................  Mã số:.................  Tờ khai HQ, QĐ số:........  ngày .............. 

Loại hình XNK ......................................... (hoặc) Bảng kê biên lai số (2)............ ngày .................. 

 Ghi chú:

- (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham

gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế;

- (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kê biên lai;

- (3) Chỉ dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

Tìm thêm: tải Mẫu bảng kê nộp thuế, download Mẫu bảng kê nộp thuế, mẫu bảng kê, mẫu thuế, biểu mẫu tài chính,

Xếp hạng của bạn