Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý
Miễn phí
3(7)
15.942 người dùng

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010)

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 20 KB
  • Cập nhật: 11/01/2013
  • Lượt tải: 15.942

Mô tả

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Mẫu: BC26/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC
ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Quý.........Năm.........

1. Tên tổ chức (cá nhân):...............................................

2. Mã số thuế:....................................................................

3. Địa chỉ:...........................................................................

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, tải Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, download Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn, tải Mẫu số BC26-AC, download mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn số BC26-AC,

Xếp hạng của bạn