Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ
Biểu mẫu kế toán
Miễn phí
3(1)
537 người dùng

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 30 KB
  • Cập nhật: 12/10/2013
  • Lượt tải: 537

Mô tả

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Bộ (Sở):……….

Đơn vị :………. 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Tài khoản:......................... 

Tên KH/NCC

Đầu kỳ

Phát sinh

Cuối kỳ

Nợ

Nợ

Nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Lập, ngày … tháng … năm …                                     

             Người lập biểu                          Phụ trách kế toán                             Thủ trưởng đơn vị      

           (Chữ ký, họ tên)                           (Chữ ký, họ tên)                        (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Tìm thêm: Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ, Báo cáo tổng hợp công nợ, Báo cáo công nợ, Công nợ, Tổng hợp công nợ,

Xếp hạng của bạn