Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn
Miễn phí
4(2)
3.227 người dùng

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 36 KB
  • Cập nhật: 17/11/2012
  • Lượt tải: 3.227

Mô tả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN (nơi nộp đơn)

Họ và tên người khởi kiện: ,……………, sinh năm ……………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện: …………………………, sinh năm …………………...

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….

Yêu cầu Toà án nhân dân …………….. giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

1. Về quan hệ hôn nhân:

Trình bày lý do thực sự mong muốn ly hôn đơn phương

2. Về con chung

Trình bày thông tin về con chung có hay chưa? Bao nhiêu con chung? Mong muốn nuôi con như thế nào? Cấp dưỡng như thế nào?

3. Về tài sản chung, công nợ, công sức, đất nông nghiệp:

Có yêu cầu toà án giải quyết không? Giải quyết như thế nào?

4. Cam kết của người ký đơn:

Ngoài những nội dung trên tôi không có yêu cầu nào khác. Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết từ Quý tòa./.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu đơn khởi kiện ly hôn, tải Mẫu đơn khởi kiện ly hôn, download Mẫu đơn khởi kiện ly hôn,

Xếp hạng của bạn