Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi

Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi
Miễn phí
3(2)
3.301 người dùng

Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi

Tải xuống

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Thuộc khối (1)..........................

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Quận/huyện ......................... Tỉnh/ TP................................
Đồng Kính gửi: Trường ....................................................................

Tôi tên là (2): .....................................Nam/Nữ:..........

Ngày, tháng, năm sinh: ......................

Nguyên quán: ......................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại (3): ......................

Tôi là đối tượng hưởng chính sách (4):

Tỷ lệ mất sức lao động (nếu là thương bệnh binh) %:......................

Giấy chứng nhận số: ......................

Có con (hoặc bản thân) tên là (5): ................................................. Nam/Nữ:.....

Hiện đang học tại lớp (năm thứ): .................................. Khoa

Trường: .......................................................................... Khoá học: ......................

Căn cứ vào Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo theo quy định và chế độ hiện hành.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, tải Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, download Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, tải mẫu đơn,

Xếp hạng của bạn