Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác
Miễn phí
3(16)
10.184 người dùng

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ GD-ĐT
  • Dung lượng: 36 KB
  • Cập nhật: 22/10/2012
  • Lượt tải: 10.184

Mô tả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
__________


ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
              - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện.

Họ và tên:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh :…………………………

Nơi sinh :………………………………..

Hộ khẩu thường trú:.................................

Chỗ ở hiện nay:........................................

Đơn vị công tác:......................................

Văn bằng chuyên môn:..................................

Giáo viên môn :.................................................

Năm vào ngành :............. Năm bổ nhiệm ngạch : ..............

Chức vụ, công việc đang làm :.................................

Nhiệm sở xin chuyển đến :........................................

Lý do thuyên chuyển :.........................................

Ngày tháng năm 200…

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị
Ký tên
.................................

Tìm thêm: tải Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác, download Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác, mẫu đơn xin chuyển công tác, tải mẫu đơn,

Xếp hạng của bạn