Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Mẫu giấy mời họp phụ huynh
Biểu mẫu GD-ĐT
Miễn phí
4(2)
2.370 người dùng

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 28 KB
  • Cập nhật: 19/07/2013
  • Lượt tải: 2.370

Mô tả

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

    PHÒNG GD & ĐT …..   
TRƯỜNG ………
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
------------------------- 

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH 

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………………………………….

Phụ huynh em: ..…………………………………………… Học lớp:……….

Đúng vào lúc ………. ngày …. tháng ….. năm 20…

Đến tại văn phòng Trường …………………………..

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học …………..

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                            ………, ngày … tháng … năm ……..

                                                                                                  GVCN

Tìm thêm: Mẫu giấy mời họp phụ huynh, Giấy mời họp phụ huynh, Họp phụ huynh, Mời họp phụ huynh,

Xếp hạng của bạn