Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Miễn phí
4(12)
29.677 người dùng

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Tải xuống

Mô tả

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt ............Chuyển khoản ...........
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Người nộp thuế: ..........................................

Mã số thuế:..................................... Địa chỉ: .....................................

Huyện:..................................... Tỉnh, TP: .....................................

Người nộp thay: ..................................... Mã số thuế: .....................

Địa chỉ:.....................................

Huyện: .....................................Tỉnh, TP: .....................................

Đề nghị NH (KBNN) (3):..................................... trích TK số: ........................

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: ...................... tỉnh, TP: ....................

Để ghi thu NSNN ............... hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ........................

Cơ quan quản lý thu: ..................................... Mã số: ..............................

Tờ khai HQ, QĐ số: ............................... ngày: ............... loại hình XNK: .................

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): .....................................ngày .....................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, tải Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, download Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, tải mẫu giấy,

Xếp hạng của bạn