Mẫu Hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng lao động
Ban hành theo Thông tư của bộ LĐ-TBXH
Miễn phí
3(108)
137.600 người dùng

Bộ tài liệu này bao gồm nội dung Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các phụ lục đi kèm thông tư.

Tải xuống

Mô tả

Bộ tài liệu này bao gồm nội dung Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các phụ lục đi kèm thông tư. Phụ lục đi kèm bao gồm 03 mẫu (tải đủ 3 mẫu dưới tại đây):

  • Mẫu hợp đồng Lao động
  • Mẫu phụ lục HĐ Lao động
  • Mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc

Tìm thêm: download hợp đồng mẫu, tải mẫu hợp đồng LĐ, tải mẫu hợp đồng, hợp đồng lao động mẫu, hợp đồng LD, mẫu hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, thông tư 21-2003-TT-BLĐTBXH, chuyển trả trợ cấp thôi việc,

Xếp hạng của bạn