Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng
Miễn phí
3(2)
4.315 người dùng

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 43 KB
  • Cập nhật: 19/11/2012
  • Lượt tải: 4.315

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở

Toàn bộ ngôi nhà số ………

Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại địa chỉ:…………., chúng tôi gồm:

BÊN CHO MƯỢN: (Bên A)

Ông :..................... Sinh năm :...................

CMND số :...................

Bà :................... Sinh năm :...................

CMND số :...................

Thường trú :...................

(Có giấy công nhận kết hôn kèm theo)

Bên A là chủ quyền…………..tại địa chỉ nêu trên theo giấy chứng nhận ………số: ngày ……… do UBND ….. cấp; Trước bạ ngày …………

BÊN MƯỢN: (Bên B)...................

Văn phòng đại diện ….

Đại diện bởi :...................

Bà : ...................Sinh năm :...................

CMND số :...................

Thường trú :...................

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ ngôi nhà số: ……..., có thực trạng theo Giấy chứng nhận……./ hoặc giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích như sau:...................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

- Thời hạn mượn: 02 (hai năm)

- Mục đích mượn: mượn nhà làm trụ sở Văn phòng đại diện công ty….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

a. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;

- Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu hợp đồng, mượn nhà làm văn phòng, tải Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng, download Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng,

Xếp hạng của bạn