Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi
Miễn phí
3(5)
10.250 người dùng

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Tải xuống

Mô tả

UBND tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------


HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Hôm nay, ngày.......... tháng .......năm..............

Chúng tôi ký tên dưới đây là:.......................

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:......................................

Chủ sở hữu:.....................................

Ngày sinh:........................

CMND số:......................

Thường trú tại:....................................

Điện thoại: Fax:........................................

Gọi tắt là bên A.............................................

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:

Tên giao dịch:............................

Đại diện là:............................

Chức vụ:......................

Địa chỉ:.....................

Tài khoản số:..............................

Điện thoại: Fax:.........................

Gọi tắt là bên B..................................

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất m2 thuộc chủ quyền của bên A tại

1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.

Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là năm được tính từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm .

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: tải Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi, download Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi, tải mẫu hợp đồng, hợp đồng thuê kho và nhà xưởng,

Xếp hạng của bạn