Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép

Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp
Miễn phí
3(1)
618 người dùng

Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép là sổ theo dõi gồm các nội dung: stt, mã số nhân viên, họ tên, chức danh, bộ phận, ngày vào, số ngày phép,...

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 50 KB
  • Cập nhật: 06/06/2013
  • Lượt tải: 618

Mô tả

Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép là sổ theo dõi gồm các nội dung: stt, mã số nhân viên, họ tên, chức danh, bộ phận, ngày vào, số ngày phép,...

SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP NĂM…………

STT MSNV
Họ tên
Chức danh Bộ phận Ngày vào
Số ngày phép

Đợt 1


Đợt 2


Đợt 3

 
              Từ ngày đến ngày
Tổng số ngày
Số ngày còn lại
Từ ngày đến ngày
Tổng số ngày
Số ngày còn lại
Từ ngày đến ngày Tổng số ngày Số ngày còn lại
A B C D E F G H I J = G - I K L M = J - L N O P = M - O
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Tìm thêm: Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép, tải Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép, download Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép, sổ theo dõi nghỉ phép, Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp, theo dõi nghỉ phép,

Xếp hạng của bạn