Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn
Biểu mẫu về nhân sự, lao động
Miễn phí
3(1)
941 người dùng

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn là giấy mời của tổ chức công đoàn gửi tới các thành phần dự kiến sẽ được tham gia họp đại hội công đoàn với các nội dung: thời gian, địa điểm, nội dung của đại hội công đoàn...

Tải xuống
  • Phát hành: CMLaw
  • Dung lượng: 41 KB
  • Cập nhật: 12/06/2013
  • Lượt tải: 941

Mô tả

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn là giấy mời của tổ chức công đoàn gửi tới các thành phần dự kiến sẽ được tham gia họp đại hội công đoàn với các nội dung: thời gian, địa điểm, nội dung của đại hội công đoàn...

LỄ RA MẮT
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI

VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
CÔNG TY……………………………

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
........................................

Trân trọng kính mời: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận ……..

- Vào lúc: ....... giờ …… ngày .......... tháng.......... năm ... ( thứ ………………….)

- Đến tại: Công ty .............................. 

              Số .....................................

- Nội dung: Dự lễ ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Lâm thời và kết nạp đoàn viên Công đoàn cơ sở.

Hân hạnh được đón tiếp.

………… , ngày .... tháng ...... năm ....

Giám đốc

Tìm thêm: Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn, thư mời, tải Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn, download thư mời tham gia đại hội công đoàn, đại hội công đoàn, Biểu mẫu về nhân sự lao động,

Xếp hạng của bạn