Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy
Miễn phí
3(18)
12.696 người dùng

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Công an
  • Dung lượng: 54 KB
  • Cập nhật: 23/11/2012
  • Lượt tải: 12.696

Mô tả

Mẫu số 03
BH kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA- C11
Ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công an

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
XE:............................... BIỂN SỐ................................

1. Họ tên chủ xe:.......................................................................................................................

2. Nơi thường trú:...................................................................................................................

3. Số CMND:.......................................... cấp ngày....../....../.......tại.........................................

4. Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Nhãn hiệu........................................ Số loại:.....................................loại xe............................

Màu sơn:............................ .............Số máy.....................................Số khung:.......................

5. Nay sang tên cho ông/bà:.....................................................................................................

6. Nơi thường trú:..................................................................................................................

7. Lý do sang tên di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại):…....................

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY, SỐ KHUNG

Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung

8. Kèm theo Giấy này có:.............................................................................................

9. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.

10. Đề nghị cơ quan đăng ký: (1).............xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô-xe máy, tải Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, tải Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ xe máy, download Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy, đăng ký sang tên đổi chủ xe máy,

Xếp hạng của bạn