Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 09/KK-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 09/KK-TNCN
Miễn phí
4(3)
3.099 người dùng

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 117,3 KB
  • Cập nhật: 26/11/2012
  • Lượt tải: 3.099

Mô tả

Mẫu số: 09/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………....…

[03] Mã số thuế:.....................................

[04] Địa chỉ: ..........................................................................................................

[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu số 09-KK-TNCN, mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tải Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, download Mẫu tờ khai quyết toán, thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân,

Xếp hạng của bạn