Từ điển Vạn Hoa for iOS

Từ điển Vạn Hoa for iOS
Tra cứu từ điển miễn phí
Dùng thử
3(2)
276 người dùng

Từ điển Vạn Hoa bao gồm các từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Trung-Việt, Việt-Trung với công cụ phát âm. Ứng dụng được sử dụng miễn phí 7 ngày, sau đó phải mua khóa để tiếp tục sử dụng.

Tải xuống
  • Phiên bản: 1.5
  • Phát hành: PingCom
  • Dung lượng: 5,9 MB
  • Cập nhật: 18/10/2013
  • Lượt tải: 276
  • Yêu cầu: iOS 5.0 trở lên

Mô tả

Từ điển Vạn Hoa bao gồm các từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Trung-Việt, Việt-Trung với công cụ phát âm. Ứng dụng được sử dụng miễn phí 7 ngày, sau đó phải mua khóa để tiếp tục sử dụng.

Tính năng trong phiên bản 1.5:

  • Update fix bug iOS 6
  • Thêm nhập số điện thoại, email chăm sóc khách hàng

Từ điển Vạn Hoa for iOSTừ điển Vạn Hoa for iOSTừ điển Vạn Hoa for iOS

Tìm thêm: Từ điển Vạn Hoa for iOS, tải Từ điển Vạn Hoa, download Từ điển Vạn Hoa, Từ điển Vạn Hoa, Tra cứu từ điển, từ điển tổng hợp, Tra từ điển Anh Việt, Từ điển Việt Trung,

Xếp hạng của bạn

Thường xem thêm