Free Photo Frame

Free Photo Frame
Miễn phí
3(14)
12.798 người dùng

Free Photo Frame là một phần mềm miễn phí để xem slideshow hình ảnh trên màn hình . Không giống như các phần mềm trình chiếu trên màn hình khác, Free Photo Frame cho thấy trình chiếu hình ảnh trong một khung ảnh đẹp.

Tải xuống
  • Phát hành: Drive Software Company
  • Dung lượng: 5.8 MB
  • Cập nhật: 20/04/2011
  • Lượt tải: 12.798
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/7

Mô tả

Free Photo Frame là một phần mềm miễn phí để xem slideshow hình ảnh trên màn hình  Không giống như các phần mềm trình chiếu trên màn hình khác, Free Photo Frame cho thấy trình chiếu hình ảnh trong một khung ảnh đẹp.

Bạn có thể chọn khung ảnh mà bạn muốn hiển thị trên màn hình , chỉ định thư mục trong đó bức ảnh của bạn được lưu trữ, và Free Photo Frame sẽ hiển thị các hình ảnh trong khung hình ảnh đẹp trên desktop của bạn.

Dưới đây là các bước để xem ảnh xem hình ảnh tự động trên máy tính của bạn:

Tải về máy tính Photo Frame. Chạy file thực thi để cài đặt.

Trong cửa sổ chương trình, bắt đầu bằng cách chọn một khung cho ảnh của bạn. Có 25 khung hình có sẵn trong phần mềm này, và bạn có thể chọn một khung hình mà bạn thích.

Sau đó, bạn có thể chỉ định thư mục chứa ảnh của bạn. Bạn có thể chỉ định thời gian sau đó hình ảnh sẽ thay đổi trong trình chiếu. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể chọn để chỉ hiển thị một bức ảnh duy nhất trong khung ảnh của bạn.

Sau tất cả các thiết lập. Photo Frame sẽ cho chiếu hình ảnh (slideshow) trên máy tính của bạn. Thật là đơn giản.

Theo webtinhoc

Link 3: download1us.softpedia.com/dl/7931968020be77aaf475eb43906f5b44/4dae4ea5/100182301/software/multimedia/graphic/digital_photo/photoframe.zip

 

Tìm thêm: Free Photo Frame 1.0, Photo Frame, Desktop Photo Frame, slideshow hình ảnh, khung ảnh,

Xếp hạng của bạn