Slide đẹp cho giáo án điện tử

Slide đẹp cho giáo án điện tử
Mẫu PowerPoint cho giáo án điện tử
Miễn phí
4(4)
7.517 người dùng

Mẫu slide PowerPoint này hỗ trợ bạn trong việc làm giáo án điện tử, thuyết trình, đồ án, luận văn tốt nghiệp chắc chắn bạn bài thuyết trình của bạn sẽ rất độc đáo và thuyết phục người xem.

Tải xuống
  • Phát hành: PowerPoint Đẹp
  • Dung lượng: 22,5 MB
  • Cập nhật: 12/06/2013
  • Lượt tải: 7.517
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Mô tả

Mẫu slide PowerPoint này hỗ trợ bạn trong việc làm giáo án điện tử, thuyết trình, đồ án, luận văn tốt nghiệp chắc chắn bạn bài thuyết trình của bạn sẽ rất độc đáo và thuyết phục người xem.

Slide đẹp cho giáo án điện tử

Slide đẹp cho giáo án điện tử

Slide đẹp cho giáo án điện tử

Phù hợp Microsoft PowerPoint 2010, 2007, 2003.

Tìm thêm: template, download template, tải template, template office, template powerpoint 2003, template powerpoint 2007, template powerpoint 2010, template đẹp, mẫu đẹp, Slide đẹp cho giáo án điện tử, template Slide đẹp cho giáo án điện tử, tải Slide đẹp cho giáo án điện tử,

Xếp hạng của bạn